Omer Mukhtar University │ جامعة عمر المختار

المشــروع: تركيب أثاث ومعدات جامعة عمر المختار
Project: Installation of furniture and equipment, Omer Mukhtar University
Location:  Beida city – Libya     الموقع:  مدينة البيضاء – ليبيا